Consiliul ASF a aprobat planul de redresare financiara a societatii EUROINS ROMANIA ASIGURARE -REASIGURARE S.A.
24/11/2015
Tribunalul Bucuresti a decis falimentul Astra Asigurari
04/12/2015
Show all

Rezultatele exercitiului BSRE pentru 21 de societati de asigurare anuntate de ASF

Autoritatea de supraveghere Financiara anunta pe 23 noiembrie 2015 finalizarea programului de evaluare  a activelor si pasivelor (Balance Sheet Review Extended – BSRE) pentru inca 21 de societati de asigurare ce detin cumulat, o cota de aproape 20% din piata de profil.

”Scopul principal al acestui demers a fost acela de a evalua nivelul de pregatire a societatilor participante de a face fata prevederilor regimului de Solvabilitate II, care va fi aplicat incepand cu 1 ianuarie 2016. De asemenea, exercitiul BSRE a evaluat soliditatea financiara si situatia solvabilitatii societatilor de asigurare participante, in baza regimului de Solvabilitate I, prin intermediul analizelor efectuate pentru data de referinta 31 decembrie 2014. Evaluarile au fost realizate de catre sapte auditori independenti selectati de catre fiecare societate inclusa in program – BDO Audit SRL, Deloitte Audit SRL, Mazars Romania SRL, PwC Romania SRL, Grant Thorton SA Grecia, KPMG Audit SRL si MZF Financial Advisory SRL. Toate costurile de audit generate de evaluarea activelor si pasivelor au fost suportate de catre societatile participante la acest exercitiu” se anunta in comunicatul de presa publicat de ASF.

Cele 21 de societati participante la acest exercitiu au fost:

 1. ABC ASIGURARI – REASIGURARI S.A.
 2. ASITO KAPITAL S.A.
 3. Asigurare Reasigurare ASIMED S.A.
 4. ATE INSURANCE ROMANIA S.A.
 5. BCR Asigurari de Viata Viena Insurance Group S.A.
 6. BRD Asigurari de Viata S.A.
 7. CERTASIG – Societate de Asigurare si Reasigurare S.A.
 8. Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A.
 9. CREDIT EUROPE Asigurari – Reasigurari S.A.
 10. ERGO Asigurari de Viata S.A.
 11. EUROLIFE ERB Asigurari Generale S.A.
 12. EUROLIFE ERB Asigurari de Viata S.A.
 13. FATA ASIGURARI S.A.
 14. FORTE ASIGURARI REASIGURARI S.A.
 15. GARANTA ASIGURARI S.A.
 16. GOTHAER ASIGURARI – REASIGURARI S.A.
 17. GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.
 18. Societatea de Asigurare – Reasigurare LIG INSURANCE S.A.
 19. ONIX ASIGURARI S.A.
 20. SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare S.A.
 21. UNIQA Asigurari de Viata S.A.

Rezultatele exercitiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate I

Rezultatele obtinute in urma exercitiului BSRE si tinand cont de prevederile regimului Solvabilitate I, a determinat gruparea societatilor participante in 5 grupe:    

1) Grupa 1 de asiguratori: societati de asigurare care detin capitaluri proprii negative – LIG;

2) Grupa 2 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin o marja de solvabilitate disponibila mai mare decat fondul de siguranta – FORTE, ABC, ASITO KAPITAL si CERTASIG;

3) Grupa 3 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin o marja de solvabilitate disponibila mai mare decat marja minima de solvabilitate – nu au fost identificate cazuri;

4) Grupa 4 de asiguratori: societati de asigurare care nu detin active admise sa acopere rezervele tehnice brute mai mari decat rezervele tehnice brute – FORTE, LIG si CERTASIG;

5) Grupa 5 de asiguratori: societati de asigurare care indeplinesc cerintele de solvabilitate (de exemplu marja de solvabilitate disponibila mai mare decat marja minima de solvabilitate si decat fondul de siguranta) – 16 societati, respectiv: ASIMED, BRD VIATA, GOTHAER, GRAWE, UNIQA VIATA, BCR VIATA, ONIX, ATE, GARANTA, ERB GENERALE, ERB VIATA, ERGO, SIGNAL IDUNA, FATA, CREDIT EUROPE si CITY. Cu toate acestea, CITY nu se incadreaza in cerintele minime de lichiditate.

Asadar, numai 5 societati ((FORTE, ABC, ASITO KAPITAL, CERTASIG si LIG), care subscriu riscuri doar din categoria asigurarilor generale, nu respecta, dupa ajustarile efectuate de auditori, prevederile legale referitoare la solvabilitate, din care 3 (FORTE, CERTASIG si LIG) nu respecta nici prevederile referitoare la acoperirea rezervelor tehnice cu active admise.

Rezultatele exercitiului BSRE, conform regimului de supraveghere Solvabilitate II

Rezultatele obtinute in urma exercitiului BSRE si tinand cont de prevederile regimului Solvabilitate II, a determinat gruparea societatilor participante in 4 grupe:    

1) Grupa 1 de asiguratori: societati de asigurare care detin fonduri proprii negative – LIG;

2) Grupa 2 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE si fara a afecta vreuna dintre masurile urmatoare de ajustare luate dupa realizarea exercitiului, nu indeplinesc prevederile privind cerinta de capital minim (MCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, FATA, ABC, ATE si ASITO KAPITAL;

3) Grupa 3 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE si fara a afecta vreuna dintre masurile urmatoare de ajustare luate dupa realizarea exercitiului, nu indeplinesc prevederile privind cerinta de capital de solvabilitate (SCR) ‐ SIGNAL IDUNA, FORTE, GOTHAER, CERTASIG, CREDIT EUROPE si CITY.

4) Grupa 4 de asiguratori: societati de asigurare care, in baza rezultatelor exercitiului BSRE, indeplinesc prevederile privind cerinta de capital minim si cerinta de capital de solvabilitate – ONIX, BRD VIATA, ASIMED, ERB GENERALE, ERB VIATA, UNIQA VIATA, GRAWE, GARANTA, BCR VIATA si ERGO.

Astfel, din numarul total de 21 societati de asigurare participante, 4 societati nu respecta cerinta de capital minim (MCR), dar o respecta pe cea de capital de solvabilitate (SCR), 3 societati nu respecta SCR, dar o respecta pe cea de MCR, 4 societati nu respecta nici cerinta de MCR nici pe cea de SCR, iar restul de 10 societati se conformeaza cadrului de reglementare Solvabilitate II.

Implementarea masurilor de follow-up

”Rezultatele exercitiului BSRE au evidentiat mai multe deficiente care trebuie corectate de catre societatile de asigurare participante prin implementarea masurilor de follow‐up ce au ca scop restabilirea unei pozitii solide privind solvabilitatea sau remedierea altor deficiente identificate de catre auditorii independenti.” precizeaza comunicatul ASF.

Cele 21 de societeti participante sunt obligate sa transmita catre ASF un plan de masuri de remediere a aspectelor sesizate  in urma exercitiului BSRE, in termen de 15 zile calendaristice de la data primirii deciziei referitoare la comunicarea rezultatelor exercitiului BSRE si a masurilor de supraveghere.

Odata ce asiguratorii vor trimite masurile de remediere, ASF le va analiza intr-un termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii acestora, dar nu mai tarziu de data de 11 decembrie 2015 si va face recomandari dupa caz, in vederea completarii si/sau modificarii acestora.

Daca ASF va considera ca planurile de masuri nu sunt realiste sau va constata ca societatile de asigurare nu au inregistrat un progres semnificativ in restabilirea situatiei financiare sau a solvabilitatii, va lua in termen de patru saptamani toate masurile necesare pentru a proteja interesele asiguratilor.

Regimul de supraveghere Solvabilitate II (Solvency II) urmareste constituirea unui set unitar de reguli la nivel european care va deveni aplicabil tuturor asiguratorilor, reasiguratorilor si supraveghetorilor din piata interna europeana. Noul set de reguli are ca obiectiv principal cresterea protectiei asiguratilor prin armonizarea reglementarii si supravegherii sectorului, in scopul amplificarii contributiei la dezvoltarea economica. 

Solvency II este un regim de supraveghere bazat pe principii si obiective care urmareste printre alte elemente si evaluarea si cuantificarea riscurilor pentru calcularea capitalului in scopul cresterii calitatii elementelor de capital disponibile pentru asiguratori si reasiguratori, calculul necesarului de capital de solvabilitate, precum si armonizarea si uniformizarea practicilor de supraveghere la nivelul pietei interne.

Sursa:

http://www.asfromania.ro/publicatii/rapoarte-de-piata