Petitii

Procedura de primire si solutionare a petitiilor

S.C. ACTIV ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L. (denumita in continuare “Societatea”), persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Bloc B2, Scara 4, Et.6, Ap.112, cod unic de inregistrare 14996121, nr. de ordine J40/11223/2002, in temeiul dispozitiilor Ordinului CSA nr. 24/2014 pentru primire si solutionare a petiilor, emite urmatoarele:

I. Dispozitii generale           

In cadrul S.C. ACTIV ASIGURARI - BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE S.R.L., in baza deciziei nr. 1/26.01.2015 este aprobata Procedura interna de primire si solutionare a petitiilor, in conformitate cu Ordinul CSA nr. 24/2014 prin care se pun in aplicare Procedurile privind primirea si solutionarea petitiilor.

In intelesul prezentelor proceduri, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Petent -  orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită al unui contract de asigurare intermediat de Societate, asa cum sunt definite de legislatia în vigoare.

Petiţie -  cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit la alin. (2) din Ordinul nr.24/2014 al ASF sau împuternicitii legali ai acestuia, care actionează exclusiv în numele petentului si în scopuri din afara obiectului lor de activitate, si fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea brokerilor de asigurare.

Notă de fundamentare - document care cuprinde raspunsul in în format electronic, pentru fiecare solicitare primită  de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta.

Registru unic de petiţii registru în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line.

II. Preluarea si analiza Petitiilor

Toate petitiile primite si inregistrate de catre Societate vor fi introduse in Registrul unic de petitii, in format electronic, conform modelului prezentat in Norma ASF privind solutionarea petitiilor vor fi gestionate dupa cum urmeaza:

  • Toate petitiile inregistrate in Registrul unic de petitii in format electronic sunt analizate si transmise catre comitetul de analiza si solutionare a reclamatiilor, urmarindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.
  • Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente decat ASF este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

III. Termene si modalitati de transmitere a raspunsurilor la Petitii

Raspunsurile la petitii vor fi transmise catre destinatari dupa cum urmeaza:

a) Pentru petitiile primite in Societate de la Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Nota de fundamentare, precum şi toate informaţiile, documentele şi situaţiile solicitate vor fi inaintate care Autoritatea de Supraveghere Financiară  in termen de 10 zile sau in termenul stabilit de catre  Autoritatea de Supraveghere Financiară in solicitarea respectiva.

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă va solicita Autoritătii de Supraveghere Financiară prelungirea termenelor prevăzute cu cel mult 5 zile calendaristice.

Nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă va fi semnată în mod obligatoriu de una dintre persoanele semnificative, conform art 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare si va fi transmisă si în format letric Autoritătii de Supraveghere Financiară;

b) Pentru petitiile primite in Societate de la persoanele fizice sau juridice.

Nota de fundamentare continand solutia petitiei se va transmite catre petent in maxim 30 de zile de la data inregistrarii in Societate a petitiei.

Modalitati de transmitere catre petenti a raspunsurilor la petitii

Pentru petitii primite de la persoanele fizice sau juridice, transmiterea raspunsului catre petent se va face in unul din urmatoarele moduri:

  • prin posta/ curier - cu confirmare de primire -  la adresa Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Bloc B2, Scara 4, Et.6, Ap.112
  • prin posta electronica ( e-mail ) - la adresa petitii@activasigurari.ro

Pentru petitiile primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nota de fundamentare, impreuna cu documentatia aferenta se va transmite prin inregistrare la registratura ASF.

Formularea unei petitii conform acestei proceduri / sau a altor norme legale aplicabile nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a recurge la procedurile judiciare legale.


Click aici pentru a inregistra o petitie.


Contactati-ne