Termeni si Conditii

Termeni si Conditii site web “ACTIV ASIGURARI” - Var. 2 / Ianuarie 2016
 1. Identitatea site-ului WEB

Site-ul web este proprietatea S.C. ACTIV ASIGURARI – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L. (numit in continuare “ACTIV ASIGURARI”),  avand urmatoarele date de identificare: 

S.C. Activ Asigurari – Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L.

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (actualmente ASF) prin decizia nr.2878/10.12.2002
Nr de Ordine la Registrul Brokerilor RBK-141/04.10.2003
Reg. Com. J40/11223/2002;
C.U.I. 14996121;
Cap. Soc. 300.000 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 2801.

Sediu central

Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Bloc B2, Scara 4, Et.6, Ap.112, Bucuresti, Romania
Tel.: +4 031 41 00 401
E-mail: office@activasigurari.ro

Sediu Brasov:

Str. Calea Bucuresti nr.83, Bl. S38, Sc. B
Brasov, Romania; tel: +40 368 40 84 14
Site: www.activasigurari.ro 

ACTIV ASIGURARI detine toate autorizatiile necesare desfasurarii acestei activitati, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor (“Legea nr. 32/2000”);

Prin proprietate se va intelege dreptul de proprietate asupra: continutului, grafica, diverse programe, aplicatii, etc. fara a se margini la dreptul in formula sa specifica ci extinzandu-se asupra ceea ce se numesc drepturi de autor, copyright, etc.

Acest site web contine expresia figurativa si nominativa a marcii ce poarta numele de ACTIV ASIGURARI, titularul acesteia fiind proprietarul site-ului web.

Reprezinta imaginea ACTIV ASIGURARI in regim de exploatare internet.

Are drept scop prezentarea serviciilor pe care ACTIV ASIGURARI le ofera oricarui tert interesat.

 1. Definitii:

 • pagina de internet – sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa https://www.activasigurari.ro, reprezentand culegerea de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, script-urile si alte elemente unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare.
 • asiguratul – persoana fizica sau juridica care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;
 • societatea de asigurare (asiguratorul) – persoana juridica romana autorizata in conditiile legii sa exercite activitati de asigurare, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine (art. 2 din Legea nr. 32/2000).
 • contractul de asigurare – contractul in baza caruia asiguratorul se obliga sa despagubeasca asiguratul in cazul aparitiei riscului asigurat, iar asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare;
 • cookies – folderele text pastrate de browserul utilizatorului pe hardul calculatorului, care poate fi utilizat de operatorii paginii de internet pentru recunoasterea utilizatorilor si pentru a adapta la acestia continutul afisat.
 1. Statutul conditiilor

3.1. Acceptarea conditiilor privitoarea la oferta cat si la utilizarea site-ului web, este considerata ca realizata in momentul in care utilizatorul interesat solicita cotatii de pret referitoarea la produsele solicitate.

3.2. Oferta de servicii ACTIV ASIGURARI este garantata atata timp cat se afla postata pe site.

3.3. Modificarea site-ului web este parte a drepturilor avute si exercitate numai de catre ACTIV ASIGURARI, fara a fi necesara notificarea prealabila a utilizatorilor interesati.

3.4. Modificarile intervenite ulterior manifestarii achizitionarii serviciilor de catre tertii interesati nu  le sunt acestora opozabile in cadrul operatiunilor desfasurate deja in interesul acestora.

 1. Protectia datelor cu caracter personal

  • ACTIV ASIGURARI este operator autorizat de date personale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 / 2001, motiv pentru care toate datele si informatiile privitoarea la utilizatorii interesati ce comunica catre ACTIV ASIGURARI date personale prin intermediul formularelor si aplicatiilor derulate prin acest site sau prin procedurile derulate in cadrul serviciilor prestate, se bucura de protectia specifica obligatorie, fiind inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu numarul de operator
  • Drepturile utilizatorilor interesati privitoare la protectia datelor si informaiilor cu caracter personal sunt prevazute atat in formularul de acceptare a prelucrarii acestora de catre ACTIV ASIGURARI, sau in actul normativ mentionat.
  • Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la: nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, codul numeric personal, date din permisul de conducere, profesie, loc de munca,situatie familiala,starea de sanatate, savarsirea de infractiuni,sanctiuni contraventionale, cetatenie, sex, CI, pasaport. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.
  • Prelucrarea inseamna colectarea, utilizarea, stocarea, afisarea, transmiterea si interpretarea datelor. In conformitate cu dispozitiile legii mentionate mai sus, prin transmiterea datelor respective, clientul este de acord, explicit si fara echivoc, ca ACTIV ASIGURARI sa utilizeze datele cu caracter personal, pe care persoanele vizate le furnizeaza cu ocazia si in scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurari si, prin urmare, al incheierii contractului de asigurare, pe teritoriul Romaniei.
  • Datele vor fi folosite si pentru activitati de marketing referitoare la produsele si serviciile ACTIV ASIGURARI, precum si a serviciilor oferite de partenerii sai contractuali.
  • ACTIV ASIGURARI va putea divulga datele personale catre partenerii contractuali ai societatii in vederea realizarii scopului prezentat la art. 4 .5 de mai sus. De asemenea, este posibil ca, in anumite circumstante, sa fim nevoiti sa divulgam datele dvs. catre anumite autoritati legale si de reglementare (inclusiv autoritatile fiscale), catre contabilii, auditorii, avocatii sau alti asemenea consilieri externi ai companiei, sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de sisteme IT, organizatiile financiare etc.). De asemenea, ACTIV ASIGURARI va putea divulga aceste date ori de cate ori legea o impune, sau in situatia in care acest demers este necesar pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricarei activitati ilegale, sau pentru a proteja sanatatea oricarei persoane.
  • Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Activ Asigurari cu o cerere scrisa, datata si semnata transmisa la adresa: Bucuresti, Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Bloc B2, Scara 4, Et.6, Ap.112 . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P.) sau justitiei.
  • Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.
 2. Responsabilitatea Activ Asigurari

  • Materialele prezentate pe acest site nu constituie o oferta ferma de a contracta si nici o oferta de vanzare-cumparare a vreunui serviciu de asigurare. Corespondenta purtata intre utilizatorul interesat al acestui site cu ACTIV ASIGURARI este considerata corespondenta in scopul angajarii contractuale doar in cazul in care utilizatorul interesat comunica de la bun inceput identitatea sa corecta.
  • ACTIV ASIGURARI asigura intermedierea relatiilor dintre clientii sai care pot fi si utilizatori interesati ai acestui site si societatile de asigurare.
  • Prin prisma pct. 5.2 de mai sus, utilizatorii interesati ce isi doresc sa devina clienti ai ACTIV ASIGURARI, vor accepta faptul conform caruia brokerul de asigurari intermediaza raporturile cu societatile de asigurare, insa limitele mandatului dat, nu pot depasi limitele preavazute de actele normative ce reglementeaza activitatea de intermediar in asigurari. ACTIV ASIGURARI nu este responsabil pentru daunele ce provin din eventualele intreruperi, suspendari, intarzieri sau anomalii intalnite la distribuirea serviciului site-ului dependente de furnizarea de energie electrica sau de serviciul telefonic sau de proasta functionare a retelei de internet sau din orice alta cauza ce nu depinde de ACTIV ASIGURARI.
 3. Petitii

6.1. Dispozitii generale

In cadrul S.C. ACTIV ASIGURARI – BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE S.R.L., in baza deciziei nr. 1/26.01.2015 este aprobata Procedura interna de primire si solutionare a petitiilor, in conformitate cu Ordinul CSA nr. 24/2014 prin care se pun in aplicare Procedurile privind primirea si solutionarea petitiilor.

In intelesul prezentelor proceduri, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Petent –  orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită al unui contract de asigurare intermediat de Societate, asa cum sunt definite de legislatia în vigoare.

Petiţie cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit la alin. (2) din Ordinul nr.24/2014 al ASF sau împuternicitii legali ai acestuia, care actionează exclusiv în numele petentului si în scopuri din afara obiectului lor de activitate, si fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea brokerilor de asigurare.

Notă de fundamentaredocument care cuprinde raspunsul in în format electronic, pentru fiecare solicitare primită  de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta.

Registru unic de petiţii registru în format electronic securizat, pe an calendaristic, cu reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora: prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line.

6.2. Preluarea si analiza Petitiilor

Toate petitiile primite si inregistrate de catre Societate vor fi introduse in Registrul unic de petitii, in format electronic, conform modelului prezentat in Norma ASF privind solutionarea petitiilor vor fi gestionate dupa cum urmeaza:

Toate petitiile inregistrate in Registrul unic de petitii in format electronic sunt analizate si transmise catre comitetul de analiza si solutionare a reclamatiilor, urmarindu-se prin toate mijloacele legale solutionarea acestora pe cale amiabila.
Adresa de raspuns pentru fiecare petitie primita direct de la petent si/sau prin intermediul altor autoritati competente decat ASF este transmisa acestuia in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii reclamatiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.

6.3. Termene si modalitati de transmitere a raspunsurilor la Petitii

Raspunsurile la petitii vor fi transmise catre destinatari dupa cum urmeaza:

  a) Pentru petitiile primite in Societate de la Autoritatea de Supraveghere Financiară

 Nota de fundamentare, precum şi toate informaţiile, documentele şi situaţiile solicitate vor fi inaintate care Autoritatea de Supraveghere Financiară  in termen de 10 zile sau in termenul stabilit de catre  Autoritatea de Supraveghere Financiară in solicitarea respectiva.

În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia depusă la Autoritatea de Supraveghere Financiară necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă va solicita Autoritătii de Supraveghere Financiară prelungirea termenelor prevăzute cu cel mult 5 zile calendaristice.

Nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă va fi semnată în mod obligatoriu de una dintre persoanele semnificative, conform art 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare si va fi transmisă si în format letric Autoritătii de Supraveghere Financiară;

  b) Pentru petitiile primite in Societate de la persoanele fizice sau juridice.

Nota de fundamentare continand solutia petitiei se va transmite catre petent in maxim 30 de zile de la data inregistrarii in Societate a petitiei.

Modalitati de transmitere catre petenti a raspunsurilor la petitii:

Pentru petitii primite de la persoanele fizice sau juridice, transmiterea raspunsului catre petent se va face in unul din urmatoarele moduri:

 • prin posta/ curier – cu confirmare de primire –  la adresa Bd. Dimitrie Cantemir, nr.1, Bloc B2, Scara 4, Et.6, Ap.112
 • prin posta electronica ( e-mail ) – la adresa petitii@activasigurari.ro

Pentru petitiile primite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Nota de fundamentare, impreuna cu documentatia aferenta se va transmite prin inregistrare la registratura ASF.

Formularea unei petitii conform acestei proceduri / sau a altor norme legale aplicabile nu constituie o restrangere a dreptului petentului de a recurge la procedurile judiciare legale.

 1. Drepturile de autor si materialele incluse pe pagini

  • Dreptul de autor pentru pagina de internet, informatiile si materialele incluse in aceasta precum si sistemele acesteia sunt proprietatea ACTIV ASIGURARI. Folosirea paginii activasigurari.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre oricare terte nu se poate face fara acordul prealabil al ACTIV ASIGURARI.
  • Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, precum si orice incercare de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al ACTIV ASIGURARI.
 2. Raspunderea juridica

  • ACTIV ASIGURARI raspunde in conformitate cu prevederile legale in vigoare pentru prejudiciile directe provocate prin faptele sale proprii clientilor.
  • ACTIV ASIGURARI nu raspunde pentru prejudiciile create de colaboratorii si partenerii sai.
  • ACTIV ASIGURARI nu raspunde pentru prejudiciile de orice fel reclamate de utilizatorii interesati ai acestui site web, rezultate din extragerea prin metode frauduloase a datelor si informatiilor personale sau de alta natura, in cadrul comunicarilor cu ajutorul aplicatiilor exitente pe acest site.
  • ACTIV ASIGURARI nu poate controla si nu ofera nici un fel de sugestii, garantii sau conditii privind securitatea sau continutul informatiilor care trec prin reteaua sa de comunicatii si prin internet.
  • ACTIV ASIGURARI va face tot ce ii sta in putinta pentru a mentine securitatea informatiilor, insa nu poate garanta ca informatia pe care Clientul o primeste sau o trimite folosind site-ul va fi permanent in siguranta.
  • Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar ACTIV ASIGURARI nu isi asuma nicio responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
  • Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.
  • ACTIV ASIGURARI nu raspunde pentru problemele de natura informatica (software sau retea) rezultate din accesarea site-ului web. ACTIV ASIGURARI depune toate eforturile pentru a prezenta in mod cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea, ACTIV ASIGURARI nu este si nu va raspunde legal in niciun moment pentru nicio inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Puteti sa solicitati informatii mai detaliate despre serviciile ACTIV ASIGURARI folosind datele de contact mentionate in cuprinsul acestui site.
  • Utilizatorul interesat raspunde pentru prejudiciile create prin transmiterea unor date neconforme sau prin utilizarea unor metode informatice incorecte.
 3. Limba

  • Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator, Asigurator si ACTIV ASIGURARI este limba romana.

Contactati-ne